สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
 
                                                                 
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
รูปมือสองข้างชูดอกบัวมีเทียนส่องสว่าง
สีประจำโรงเรียน  ม่วง –  ชมพู
ม่วง   หมายถึง   ความเข้มแข็ง  ความอดทน
ชมพู  หมายถึง   ความรัก   ความสามัคคี