• นายนัทที พัฒนะผล ผู้อำนวยการโรงเรียน


  • นายจิรพิพรรธ ธรรมแท้ รองผู้อำนวยการ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  • แนะแนว
  • บุคลากรทางการศึกษา