.ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดราชบุรี  |||| ปรัชญาของโรงเรียน : นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา = แสงสว่างเมอด้วยปัญญา ไม่มี ||||
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  Home page    Management information System MMS.. 
Management information System MMS..
The library science. Other groups

 
Code group. Group name. Last Updated (D / M / Y).
Management systems.
000    เบ็ดเตล็ด ทั่วไป 28/02/2561 Unmanageable
100    ปรัชญา 28/02/2561 Unmanageable
200    ศาสนา 28/02/2561 Unmanageable
300    สังคมศาสตร์ 28/02/2561 Unmanageable
400    ภาษา 28/02/2561 Unmanageable
500    วิทยาศาสตร์ 28/02/2561 Unmanageable
600    เทคโนโลยี 28/02/2561 Unmanageable
700    ศิลปะและนันทนาการ 28/02/2561 Unmanageable
800    วรรณคดี 28/02/2561 Unmanageable
900    ประวัติศาสตร์ 28/02/2561 Unmanageable

News for Center.
 

ท่านยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ


 
 
 
 
Febuary 2563
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 23 Febuary 2563
 
All online 1 People
IP number 3.234.245.121
You are visitor number 867,300
 
: โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
196 หมู่ 7 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
Tel : 032-352018  Fax : 032-352018
Email : ratrard2009@gmail.com