หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
  Warning: include(core_main/language/.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ratrard1/domains/ratrard.ac.th/public_html/core_main/function/function_button.php on line 247 Warning: include(core_main/language/.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ratrard1/domains/ratrard.ac.th/public_html/core_main/function/function_button.php on line 247 Warning: include(): Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/ratrard1/domains/ratrard.ac.th/public_html/core_main/function/function_button.php on line 247 Warning: include(core_main/language/.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ratrard1/domains/ratrard.ac.th/public_html/core_main/function/function_button.php on line 257 Warning: include(core_main/language/.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ratrard1/domains/ratrard.ac.th/public_html/core_main/function/function_button.php on line 257 Warning: include(): Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/ratrard1/domains/ratrard.ac.th/public_html/core_main/function/function_button.php on line 257
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ  
       ประกาศโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ ***************************************     ตามที่โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) ได้ดำเนินการสอบเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ตามประกาศโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561     บัดนี้ โรงเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ราย  ดังรายชื่อต่อไปนี้     นายกฤตภาส  ปวุตินันท์     ขอให้ผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งดังกล่าว มารายงานตัวและเข้าปฏิบัติงานในวัน 5 กรกฎาคม 2561 ที่ฝ่ายบริหารงบประมาณและแผน ในเวลา 08.00 น. ถ้าพ้นกำหนดแล้วไม่มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานถือว่าสละสิทธิ์     ประกาศ   ณ  วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561          สมยศ  บุญเจริญ     (  นายสมยศ  บุญเจริญ  )     ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์  


: หัทยา คงสุคนธ์
: 2561-07-04