สนับสนุนการสอน

ครูชลธิชา ญาณสิทธิ์
ครูผู้ช่วย (หัวหน้างานแนะแนว)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

ครูหัทยา คงสุคนธ์
ครูธุรการ