กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูณิชาภา ทองประเสริฐ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

ครูวิชญาพร อารมณ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

ครูวรารักษ์ คงเกราะ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ครูอรอนงค์ แป้นแก้ว
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

ครูวรรัฏฐ์ วงษ์วินิจสร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5