กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูอ้อยขวั้น วงศ์พิทักษ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

ครูสันติ มีจันทร์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

ครูชนากานต์ วงศ์วิลัย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

ครูลินดา สินคง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

ครูชญานิศ กุลมุต
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2