กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูปรียาภรณ์ ลิ้มติ้ว
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

ครูวันทนา เพ่งทิม
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

ครูธนีนาฏ สิทธา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

ครูวิก รักถิ่น
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

ครูณัฐนรี สุขาภิรมย์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ครูอภิญญา เสนะโลหิต
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

ครูรชา องอาจ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ครูปฐมา เกลี้ยงสิน
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

ครูสุรวดี แก้วบริวงศ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4