กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

ครูพร นกงาม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

ครูนิธิกร ปิยะรักษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

ครูเจษฎา สุขเจริญ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5